Styret

Her finner du hvem som er med i styret og hvem som er valgt til andre verv i Bø IL. 

Idrettslagets organisasjonsplan vedtatt på årsmøtet 24. mars 2019 ligger og her.

Styret 2019-2020

Leder:  Bjørn Paulsen (valgt for 1 år 2019)

Nestleder: Geir Strand (valgt for 2 år 2019)

Sekretær: Lill Therese Solsem (valgt for 2 år 2018)

Kasserer: Jo Vegard Iversen (valgt for 2 år 2018)

Styremedlem: Monika Godvik (valgt for 2 år 2019)

Styremedlem:  Sigrunn Solsem (valgt for 2 år 2018)

Styremedlem:  Betsy Hansen (valgt for 2 år 2018)

 

Varamedlem: Robert Larsen (valgt for 1 år)

Varamedlem: Brent Gooding (valgt for 1 år)

Varamedlem: Fred Oluf Hanssen (valgt for 1 år)

 

Revisorer: Frode Josefsen og Julie Sæther (valgt for 1 år)

Valgkomité

Leder: Veronica Rabben Pedersen (valgt for 1 år)

Medlemmer i valgkomité: Ivan Andreassen og Per Strand

Varamedlem: Espen Strand

 

Årsmøtet delegerte til styret å utnevne utsendinger til organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett.

Bø idrettslags organisasjonsplan vedtatt på årsmøtet 24. mars 2019

Bø idrettslag har følgende grupper

Hovedstyre for Bø IL

Turngruppe

Volleyballgruppe

Friidrettsgruppe

Lysløype/skigruppe

Bane og anleggsgruppe

Diskgolfgruppe

Speed-dronegruppe

Vetten opp gruppe

 

Styret 2018-2019

Leder: Morten Rønningen (valgt for 1 år 2018)

Nestleder: Bjørn Paulsen (valgt for 2 år 2017)

Sekretær: Lill Therese Solsem (valgt for 2 år 2018)

Kasserer: Jo Vegard Iversen (valgt for 2 år 2018)

Styremedlem: Raymond Kolbjörnsen (valgt for 2 år 2017)

Styremedlem:  Sigrunn Solsem (valgt for 2 år 2018)

Styremedlem:  Betsy Hansen (valgt for 2 år 2018)

 

Varamedlem: Else Martinussen (valgt for 1 år)

Varamedlem: Ann Kristin Pettersen (valgt for 1 år)

Varamedlem: Kine Antonsen (valgt for 1 år)

 

 

Styret 2016-2017

Leder: Fred-Oluf Hanssen

Nestleder: Hege Bruun

Sekretær: Mariann Skoglund

Kasserer: Lindis Endresen

Styremedlem: Marius Jørgensen

Styremedlem: Raymond Kolbjörnsen (valgt for 2 år 2017)

Styremedlem: Bjørn Paulsen (valgt for 2 år 2017)