Idrettsanlegg

Idrettslaget har ganske mange anlegg samla på et lite område.  Ved Bøhallen finner du vår flotte grasbane og lysløypa. Det har vært en sandvolleyballbane på området også, en bane som kanskje får en oppgradering i 2018.

I tillegg til løyper og baner finner du klubbhuset og det helt nye garasjeanlegget som huser tråkkemaskina med mer. Er det nok snø står dugnadsgjengen klar til å lage spor i lysløypa.

Selve Bøhallen er en viktig treningsarena for våre unge turnere og volleyballspillere. Hallen tilhører ikke Bø IL, men eies av et andelslag der Bø IL er en av andelshaverne.