Bli medlem

Medlemskontingenten for 2018 er 100 kr.

For barn og unge som er med på turn er det en treningsavgift i tillegg.

Brev og innbetalingsinfo vil bli delt ut på trening.