Påmelding til årets turnpartier er åpnet!

Endelig e vi klar tel å ta imot påmelding til årets turnpartier!
Følg linken under, og velg medlem dersom du e medlem fra før, eller bli medlem dersom du e ny.
Alle som melder seg på vil bli satt på venteliste, og «gamle» medlemmer vil bli prioritert!

Påmeldingsfrist er 3/9-17, oppstart mandag 11/9-17

I år vil det være følgende partier/treningsdager:
mandager 17.30-19.00: RG 5.-10. klasse
mandager 19.00-20.30: Trampett/Airtrack 7.-10. klasse
onsdager 17.15-19.00: 1.-3. klasse
onsdager 18.45-20.00: Trampett/Airtrack 4.-6. klasse

torsdager 17.30-18.30: Foreldre & Barn 3-5 år (f. 2012-2014) på dette partiet er foreldrene med aktivt sammen med barna, mobiler og søsken kan ikke være med!

Alle tidene er med forbehold, dersom vi ser det slik at de må endres på etter vi ser antall påmeldte på de forskjellige partiene!

I år oppfordrer vi foreldrene til å hjelpe trenerne med rigging og rydding av utstyr!!!

Bø Gym og Turn ønsker nye og «gamle» turnere velkommen! :)

https://www.gymogturn.no/medlemmer/trenerklubbleder/mysoft/

Kommentarer er stengt.