Bø Gym og Turn

Bø Gym og Turn ble etablert i 2007 under Bø IL, og startet med to trenere og 40 turnere i barnehagealder. Vi blir flere og flere for hvert år som går. Tilbudet er populært. Bø Gym og Turn har nå 130 turnere i alderen 3-17 år fordelt på 9 tropper med 20 trenere. Fra 5. […]

Les mer
regnskap-2014

Regnskap 2013

Regnskapet 2013 for idrettslaget ble sluttstilt 8.4.2014. De viktigste tallene her er vel at det etter driftskostnader på cirka 262.000 var igjen et lite overskudd på  kr 33.183. Driften er med andre ord forholdsvis sunn økonomisk sett, og bra er det. Som alltid vil det gå med penger til både sportslige aktiviteter og ikke minst […]

Les mer
Mobilretur

Mobilretur 2014

Bø IL er med på mobilretur 2014, et samarbeid mellom Norges Idrettsforbund, Telenor og idrettslagene. Samarbeidet kan bli en god inntektskilde for idrettslagene som er med ettersom idrettslaget får 35 kr for hver mobil vi samler inn. Vi samler inn gamle mobiltelefoner slik at disse blir resirkulert på en sikker og miljøvennlig måte.  Du kan […]

Les mer
BØ IL

Årsmelding 2013

Årsmelding for Bø IL 2013 ble lagt fram på årsmøtet som ble avholdt 10.4.14 i idrettslagets lokaler. Årsmelding 2013: Styret har bestått av: Leder: Veronica Rabben Pedersen Medlem: Monica Knedahl Medlem: Geir Arne Eilertsen Medlem: Trond Arne Kornbakk Medlem: Ingmar Wåhlberg Medlem: Lena Hagen Vara: Geir Strand Vara: Fred Oluf Hanssen Valgkomite: Fred Oluf Hansen […]

Les mer