Årsmelding 2013

Årsmelding for Bø IL 2013 ble lagt fram på årsmøtet som ble avholdt 10.4.14 i idrettslagets lokaler.

Årsmelding 2013:

Styret har bestått av:

Leder: Veronica Rabben Pedersen

Medlem: Monica Knedahl

Medlem: Geir Arne Eilertsen

Medlem: Trond Arne Kornbakk

Medlem: Ingmar Wåhlberg

Medlem: Lena Hagen

Vara: Geir Strand

Vara: Fred Oluf Hanssen

Valgkomite: Fred Oluf Hansen

Revisor: Arne Ramberg

AKTIVITETER

Styret:

I 2013 ble det kun gjennomført to styremøter tidlig på året og ingen årsmøte. Det har vært vanskelig å få til et godt styrearbeid ettersom flere av medlemmene i styret ikke har vært på møter eller ikke meldt forfall ved innkalling. I tillegg ble leder rammet av sykdom våren 2013 og dette har nok vært en medvirkende årsak til at arbeidet i styret ikke har vært prioritert slik vi har ønsket. Likevel har aktivitetene gått sin gang og vi håper at 2014 blir et godt idrettsår for det nye styret.

Fotball:

Vi hadde 43 medlemmer på fotballen i 2013.

I 2013 hadde Bø IL 6-årslag, 8-årslag, 9-årslag og 11-årslag. 6-årslaget var så mange spillere at vi meldte på to lag da de deltok på Bendit cup i høst.

De to 6-årslagene gjorde en flott innsats i sin første cup og de ser frem mot turneringsspill vår/høst 2014. De andre lagene deltok på et par cuper på vårhalvåret før de kom i gang med turneringsspillet og avsluttet sesongen med Bend it cup på Sortland.

I august/september arrangerte Bø IL fotballturnering for 11- og 12 årslagene i Vesterålen. Dette er turneringer som ligger mye arbeid bak som komitelister, klargjøring og merking av bane, kampoppsett og kafé. Det er ikke lett å sette opp komitelister når vi har få medlemmer og de yngre lagene skal ut av bygda for å spille samme helg.

Vi fikk dessverre få påmeldte lag og det var vanskelig å sette opp et godt kampoppsett. Det ble gitt tilbakemelding til soneleder for barnefotballen i Vesterålen om at noen lag prioriterte fotballcup andre steder i stedet for å delta på turneringsspill. Likevel fikk vi gjennomført ei god turnering og vårt eget 11-årslag imponerte med storspill i flere av kampene.

Marius Holst, Monica Knedahl, Svein Robertsen, Liv Melvoll, Morten Rønningen, Jan Åge Strangstad, Pål Ivar Ditlevsen og Hassona Hadafow har vært trenere for lagene våre.

Alle våre trenere fikk tilbud om kurs; c-trener. Tre av våre trenere meldte seg på og kurset avsluttes vår 2014.

Gressbanen og klubbhus:

Etter store isbrannområder i 2012 og påfylling av jord ble deler av banen bedre i 2013. Det er likevel en utfordring å arrangere turneringer for oss på vårhalvåret dersom banen ikke er tørr. Det er viktig at banen blir tatt vare på i form av gjødsling, klipping og oppmerking dersom den skal være i bruk. Det nye styret bør sette opp dugnadsliste for å vedlikeholde banen best mulig. Det ble ikke foretatt noe vedlikehold av klubbhus i 2013. Dette bør prioriteres neste år.

Turn:

Bø gym og turn har dette året høynet medlemsantallet til 109 medlemmer og 15 trenere. De er dermed den største gruppa i Bø IL. Vi har et parti, 3-5 år, som trener på Straume skole. Resten av våre turnere trener i Bøhallen. Alle partiene ønsket turntrening hver for seg og det fikk de til. Turngruppa har investert i en del nytt utstyr i 2013. Springbrett, landingsmatter, airtrack og turndrakter ble kjøpt inn. De har også lagt inn kursønsker om hjelpetrenerkurs og tumblingkurs og vi håper på å få gjennomført kursene våren 2014. Det er viktig at trenerne våre kurses for å øke kompetansen og motivasjonen slik at turnerne utvikler seg.

I juni var turngruppa på turnstevne på Myre. De leverte to flotte oppvisninger og fikk skryt for sin fremgang fra andre turngrupper. Det ble også gjennomført to turnoppvisninger hjemme for foreldre, besteforeldre osv. Ei i april og ei i november, begge med stort hell etter godt arbeid fra både oppmenn og trenere. Det har vært et ønske fra turngruppa å ha egen representant i hovedstyret. Vi håper på å få det til under valg på årsmøtet.

Håndball:

Håndballen trente frem til februar 2013. Da var det ca 25 ungdommer som trente en gang i uken med Lena Hagen i spissen på trenersiden. Laber interesse for å opprettholde deres styre, varierende oppmøte på treninger og få cuper hvor de kunne stille lag var årsaker som gjorde at i mars 2013 valgte de å avslutte/legge brakk håndballgruppa. Et større pengebeløp, 68000kr, ble overført til hovedlaget da håndballgruppa avsluttet sin aktivitet.

Eventyrstien:

Tradisjon tro var Bø IL med på Reginedagene med Eventyrstien. Arrangementet vokser for hvert år og er svært populært. Liv Karin Steinsvik har planlagt og sørget for gjennomføringen av eventyrene, mens Bø IL har stått for billettsalg,  kafe, premieansvarlig, innkjøp av teatersminke og servering til skuespillerne. Liv Karin har gitt beskjed om at hun ikke blir med på eventyrstien sommer 2014 og vi må ha en erstatter dersom vi fortsatt skal få være arrangør.

Lysløypa/skikarusell:

I lysløypa har vi fått gjort litt arbeid. Egil Strand har gravd og fått lagt ned drenering i starten av løypa. Trakkemaskin og snøscooter er intakt til å tråkke løypene og i 2013 fikk vi gjennomført skikarusell med 7 turer og 51 voksne og barn deltok. Vi fikk skryt fra flere hold om godt arbeid av prepareringsansvarlige Geir Arne Eilertsen og Fred Oluf Hanssen som sørget for løyper fra Steine-Gimstad.
Bø il vil takke trenere og oppmenn som gjør en utmerket jobb for våre håpefulle. Vi takker også alle som har deltatt i dugnader og stilt opp ved alle typer arrangementer som vi har arrangert. Uten frivillige innsatsen som vi har rundt idrettslaget ville vi aldri ha fått til å gi det tilbudet som vi i dag kan gi.

- Styret i Bø IL

 

Ingen kommentarer enda.

Legg igjen en kommentar